ÜLEVAADE – Veebruar 2009

Hodgkini lümfoomi etioloogia

Autorid: Assar Luha

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hodgkini lümfoomi (HL) etioloogiat on põhjalikult uuritud, ent endiselt puudub teadlastel hea vastus küsimusele, kuidas vältida HLi haigestumist. Kõige veenvamalt on tõestatud Epsteini-Barri viiruse (EBV) roll HLi etiopatogeneesis. EBV kõrval on HLi võimalike etioloogiliste või riskiteguritena uuritud ja välja toodud järgmised: leetriviirus, Semiani viirus 40, HI-viirus, inimese herpesviirus-6; pärilikkus; keemilised ained (trikloroetüleen); ioniseeriv kiirgus; elu- või töökeskkonna eripära. Samas pole nende seos HLi kujunemises võrreldes EBVga samavõrd veenvat tõestust leidnud. Senisest uurimisest võib järeldada, et tähelepanu tuleb pöörata lümfotsüütide ja EBV regulatsiooni dünaamika sõltuvusele
organismisisestest ning -välistest elektrilistest, magnetilistest, elektromagnetilistest,
kiirguslikest ja bioelektromagnetilistest protsessidest.

Eesti Arst 2009; 88(2):109−115