UURIMUS – August 2003

Ilusate hammaste ja ortodontilise ravi tähtsus Eesti laste hulgas

Autorid: Eliis Kaselo, Triin Jagomägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lapse enesehinnangut mõjutab ka tema enda arvamus oma hammastest ja see, kas lapse sotsiaalne suhtlemine on hambumusanomaalia tõttu raskendatud. Koolieas on noorukile väga oluline eakaaslaste arvamus ja seepärast on narrimine seoses hammastega eriti haavav. Ilmneb, et ortodondid suhtuvad lapse hambumusanomaaliasse kriitilisemalt kui laps ise. Lapse rahulolu oma hammastega korreleerus nõrgalt ortodondi poolt kindlaks tehtud hambumusanomaalia raskusastmetega.

Eesti Arst 2003; 82 (8): 540–542