UURIMUS – Märts 2008

Ortodontilise ravivajaduse hindamine Tartu koolilastel

Autorid: Kristel Nigol, Rita Nõmmela, Triin Jagomägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hambumusanomaaliate esinemissageduse hindamine ja ravivajaduse määramine on oluline osa ortodontilise ravi planeerimisel. Uurimuses kasutati ortodontilise ravivajaduse hindamiseks ortodontilise ravivajaduse indeksit. 10,7%-l Tartu I klasside lastel esineb
vajadus ortodontiliseks raviks, mis on võrdväärne või veidi väiksem vajadus võrreldes teiste Euroopa maade lastega. Hambumusanomaaliatest esineb ravivajadusega lastel kõige enam sügavhambumust, hammaste kuhjumist ja suurenenud sagitaalset lahi. Eestis kasutusel olev hambumuse registreerimise meetod on õigustatud, kuna põhineb morfoloogilistel näitajatel, jättes välja esteetika hindamise, mis üksinda on ebatõhus, et määrata lastel ortodontilist ravivajadust.

Eesti Arst 2008; 87(3):184−189