UURIMUS – Oktoober 2006

Insuldi haigestumusuuringud Tartus: 30 aasta kogemus

Autorid: Janika Kõrv, Mai Roose, Riina Vibo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Insulti haigestumise hindamiseks on vajalikud rahvastikupõhised uuringud ehk registrid, mille raames registreeritakse kõik teatud ajaperioodi vältel kindlas piirkonnas tekkivad esmased insuldijuhud. Tartu Ülikooli närvikliinikus on insuldi epidemioloogilisel uurimisel pikaajalised kogemused. Insuldiregistrid on toiminud juba kolmel perioodil (1970–2003). Pikaajaline korduv haigestumuse uurimine annab unikaalseid andmeid konkreetse haigusega seotud näitajate kohta rahvastikus, võimaldades analüüsida nende muutumise põhjusi.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 665–670