ÜLEVAADE – Aprill 2015

Intelligentsuse hindamise võimalusi: Wechsleri täiskasvanute intelligentsusskaala

Autorid: Kätlin Anni, Margus Ennok, Kristo Burk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hiljutise uuendusena on Eestis intelligentsuse hindamisel kasutusele võetud Wechsleri täiskasvanute intelligentsusskaala kolmas väljaanne. See kogumtest annab võimaluse hinnata mitmeid oskusi ja võimeid ning alltestide tulemuste kombineerimisel teha järeldusi ka laiemalt kognitiivse töötluse valdkondade ja üldvõimekuse kohta. Wechsleri kogumtest sobib kasutamiseks mitmes kliinilise töö kontekstis ja annab rikkalikult infot nii diagnostiliste kui ka praktiliste küsimuste lahendamiseks.Eesti Arst 2015; 94(4):217–224