LISA – November 2009

Intramedullaarse osteosünteesi arengust Eestis

Autorid: Arne-Lembit Kööp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Esimese eduka osteosünteesi Eestis tegi 1876. a Tartu Ül ikool i dotsent Carl Reyer õlavarreluu ebaliigese raviks. Tartu Ülikooli Kliinikumis algas reieluukaela murdude naelastamine 1934. a Smith-Peterseni naeltega. Intramedullaarne naelastamine jõudis Eestisse 1950. a Dubrovi naelte kasutusele võtmisega. Veidi aega pärast seda konstrueeris N-C. Haug oma naela, mis oli samuti Tartus hinnatud, ning oli ka teisi naelu. 1951. a-st tulid kasutusse Moskva Traumatoloogia-Ortopeedia Keskinstituudi laboratooriumides valmistatud intramedullaarse osteosünteesi implantaadid. Ettepuurimisega intramedullaarse osteosünteesi metoodika jõudis Eestisse 1982. aastal esmalt Seppo kliinikusse Tallinnas ning lukustusega ettepuurimiseta kinnise osteosünteesiga alustati Tartus 1996. aastal. Paranenud majanduslik olukord on võimaldanud uue, väiksemat traumaatilisust taotleva süsteemi (LISS) intramedullaarsete implantaatide kasutuselevõtu.