ÜLEVAADE – Oktoober 2009

Jämesoolevähi käsitlus

Autorid: Tiit Suuroja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Jämesoolevähk on oluliseks ülemaailmseks terviseprobleemiks. Eestis on seda kasvajat iseloomustanud pidev esmasjuhtude arvu suurenemine nii meestel kui ka naistel ning see on asetanud jämesoolevähi kõigi kasvajapaikmete iga-aastases esmasjuhtude pingereas kolmandale kohale. Riigiti väga erinevad ravitulemused on tingitud paljudest teguritest: olulised on nii erinevad ravivõimalused, varajaste juhtude osakaal kui ka tervishoiusüsteemi rahalised võimalused. Ravivõimalused on viimastel dekaadidel teinud läbi olulise arengu. Pärasoolevähi kirurgilises ravis on nõutavaks saanud TME (totaalse mesorektumiekstsisiooni) printsiipide järgimine, samuti on üha suuremat osakaalu võitmas laparoskoopiline kirurgiline ravi. Koos areneva süsteemraviga on laienemas maksametastaaside kirurgilise ravi võimalused. Endiselt on pärasoolevähi ravikompleksis oluliseks osaks kiiritusravi.

Eesti Arst 2009; 88(10):648−655