ÜLEVAADE – August 2003

Järjepidevusest peremeditsiinis

Autorid: Heidi-Ingrid Maaroos, Heli Tähepõld

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tänapäeval areneb perearstiabi järjepidevus personaalselt patsiendi-arsti kontakti järjepidevuselt organisatoorsele järjepidevusele. Patsiendile tagab järjepidevuse eelkõige pöördumine perearsti kui esimese kontakti arsti poole. Perearsti töökorraldus ning kontaktid teiste erialadega võimaldavad perearstil anda järjepidevat abi oma patsientidele.

Eesti Arst 2003; 82 (8): 567–570