UURIMUS – Detsember 2006

Kas Eesti ja Soome arstide suitsetamisharjumused ning suhtumine suitsetamisse erinevad?*

Autorid: Kaja Rahu, Kersti Pärna, Mati Rahu, MT. Myllykangas, NC. Barengo, PH. Sandström, VJ. Jormanainen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesmärgiga kirjeldada kahe naaberriigi arstide suitsetamisharjumusi ja suhtumist suitsetamisse tehti postiküsitlus Eesti (2480 vastanut) ja Soome (2075 vastanut) arstide hulgas. Igapäevasuitsetajaid oli rohkem Eesti kui Soome mees- (18,6% vs 6,7%) ja naisarstide (6,6% vs 3,6%) hulgas. Eestis suhtusid arstid suitsetamisse märgatavalt heatahtlikumalt kui Soomes. Mõlema riigi suitsetavad arstid käsitlesid suitsetamist väiksema pahena kui mittesuitsetavad arstid.

Eesti Arst 2006; 85 (12): 802–809