ÜLEVAADE – Juuni–juuli

Kas kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring on kulutõhus?

Autorid: Rätsep et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kõhuaordi aneurüsm esineb peamiselt üle 65aastastel meestel. Haigus kulgeb tavaliselt sümptomiteta, kuni aneurüsm ruptureerub. Aneurüsmi ruptuuri korral on suremus 80–90%. Kõhuaordi aneurüsmi ravitulemuste parandamiseks on määrava tähendusega aneurüsmi diagnoosimine enne selle ruptureerumist. Kõhuõõne ultraheliuuring on hea tundlikkuse ja spetsiifilisusega kõhuaordi muutuste hindamiseks. Kõhuaordi aneurüsmi varajane diagnoosimine võimaldab selle likvideerimiseks rakendada plaanilises korras operatiivset ravi, mispuhul on ravitulemused ligi kümme korda paremad võrreldes erakorralise operatsiooni tulemustega aneurüsmi ruptuuri korral. Artiklis on esitatud kirjanduse analüüs, et hinnata kõhuaordi sõeluuringu rakendamise kulutõhusust üle 65aastaste meeste hulgas kõhuaordi aneurüsmi varajaseks avastamiseks.