UURIMUS – Jaanuar 2007

Kassilõhna tekitatud ärevuse mehhanismide käitumuslik ja neurogeneetiline uurimus närilistel. Doktoriväitekirja kokkuvõte

Autorid: Tarmo Areda

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mitmesugused ärevushäired on väga levinud patoloogia, seotud suurenenud haigestumuse ja kulutustega ravile. Tänapäeval kasutatakse ärevushäirete ravis peamiselt bensodiasepiine ning serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid. Neil ravimeil esineb ka olulisi kõrvaltoimeid. Sageli ei ordineerita neid õigetel näidustustel, ka ravitulemused ei vasta tihti ootustele. Uute ja tõhusamate ravimite sünteesimiseks on vaja uusi andmeid, mis molekulaarsel tasemel selgitaksid ärevushäirete väljakujunemise mehhanisme.

Eesti Arst 2007; 86 (1): 27–30