LISA – Lisa 4

Kawasaki haigus Eestis aastatel 2002–2007

Autorid: Mari Laan, Silvi Plado, Mari-Liis Uudelepp, Tiiu Jalas, Eda Tamm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kawasaki haigus (KH) on tundmatu etioloogiaga vaskuliit, mis esineb peamiselt alla 5aastastel lastel. Haiguse diagnoosimise aluseks on tüüpiline kliiniline pilt koos lisasümptomite ning südame pärgarterite kahjustusega. Artiklis käsitletakse KH epidemioloogilisi aspekte, diagnostikat ja raviküsimusi ning tuuakse ära Eestis aastatel 2002–2007 Tallinna Lastehaiglas ja TÜ Kliinikumi lastekliinikus diagnoositud haigusjuhtude analüüs.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):46−52