UURIMUS – Juuli 2006

Keeleluu asend ja kalle erinevate hambumusanomaaliate korral

Autorid: Mailis Peets, Triin Jagomägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Keeleluu madal asend une-lämbumistõve patsientidel on üheks seda haigust soodustavaks iseloomulikuks teguriks. Siiani tehtud uurimistööde alusel on teada, et keeleluu asendi muutused on seotud alalõualuu muutustega, samuti kohaneb keeleluu teatud peaasendi muutustega. Et seniajani on avaldatud vähe ning teineteisele vasturääkivaid uurimusi keeleluu asendi ja hambumusanomaaliate seostest, keskenduti käesolevas uurimistöös keeleluu asendi ning nelja põhilise hambumustüübi seoste leidmisele ning sellise hambumustüübi väljatoomisele, mille puhul võiks olla eriti soodustatud une-lämbumistõve teke.

Eesti Arst 2006; 85 (7): 429–437