ERINUMBER "NOORED JA VäHK" – August 2014

Kilpnäärmevähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009

Autorid: Jana Jaal, Marju Kase, Tõnu Jõgi, Marika Tammaru, Kristiina Ojamaa, Margit Mägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kilpnäärmevähk on üks kõige sagedamini esinev endokriinsüsteemi kasvaja, mille esinemissagedus noorte hulgas maailmas kasvab. Töö eesmärk oli hinnata kilpnäärmevähki haigestumust Eesti 15–44aastaste hulgas ajavahemikul 1980–2009. Vaadeldud ajaperioodil Eestis diagnoositud kõikidest kilpnäärmevähi esmasjuhtudest moodustas 15–44aastastel diagnoositud kilpnäärmevähk 21%. Kõikidest Eesti 15–44aastastel isikutel perioodil 2005–2009 diagnoositud pahaloomulistest kasvajatest (soliidtuumoritest, RHK C00–C80) moodustas kilpnäärmevähk naistel 5% ning meestel 3%. Naiste risk haigestuda kilpnäärmevähki oli võrreldes meestega ligikaudu 6 korda suurem. Naiste kilpnäärmevähi haigestumuskordajad varieerusid 30 aasta jooksul vahemikus 1–7 juhuni 100 000 inimaasta kohta ning meestel vahemikus 0–3 juhuni 100 000 inimaasta kohta. Mõlema soo puhul ilmnes ajavahemikul 1980–2009 haigestumuse kasvutrend (p Eesti Arst 2014; 93(7):414–417