ÜLEVAADE – Mai 2023

Kliiniline toitmine Eestis

Autorid: Forbes

Artikli PDF

Sissejuhatus

Haiguspuhune alatoitumus on levinud nähtus nii haiglapraktikas kui ka elanikkonnas, eriti eakate seas. See on siiani halvasti ära tuntav, kuid sellel on suur negatiivne mõju prognoosile ja oluline panus suremusesse. Alatoitumuse riski parem äratundmine ja asjakohased toetavad sekkumised on kliiniliselt tõhusad, vähendavad haigestumust, võivad vähendada suremust ja säästavad raviraha. Kliiniline toitmine on Eestis suhteliselt uus, kuid arenev teadusharu, kus nii eriala- kui ka tervishoiualgatused tõhustavad toitmisalast haridust ja ravi.