PÄEVAKORRAL – September 2014

Kliinilise auditi „Naha melanoomi diagnostika ja ravi 2012. aastal esmashaigestunud patsientidel” kokkuvõte

Autorid: Peeter Padrik, Jaan Soplepmann, Karin Hussar, Jüri Teras, Marina Teras, Kadri Putnik, Kristiina Ojamaa, Aidi Adamson, Mikk Saretok

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2014; 93(8):445–447