HAIGUSJUHT – August 2015

Retinokohleotserebraalne vaskulopaatia ehk Susaci sündroom. Ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Inger Noor, Kai Noor, Anu Saar, Andres Nurmiste, Andrus Kreis

Artikli PDF

Sissejuhatus

1979. aastal kirjeldas neurooftalmoloog John O. Susac kaht noort naist sarnase kliinilise triaadiga: entsefalopaatia, sensorineuraalne kuulmiskadu, reetina arteri haru oklusioon (1). Tegemist on harva haigusega, nüüdseks on avaldatud üle 208 haigusjuhu kirjelduse (2). Susaci sündroomi esineb sagedamini noortel naistel (meeste ja naiste suhe vastavalt 1 : 3) vanuses 20–44 aastat, kuid haigust on kirjeldatud vanusevahemikus 7–72 aastat. Kuna haigus on tõenäoliselt aladiagnoositud, ei ole tegelik esinemissagedus teada.

 

Eesti Arst 2015; 94(7):432–436