UURIMUS – Aprill 2003

Kopsude difusioonivõime ja spiromeetriliste näitajate muutuste vahelised seosed hingamiselundite erinevate haiguste puhul

Autorid: Alan Altraja, Jana Kivastik, Peet-Henn Kingisepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kopsude difusioonivõime muutused olenevad mitmetest teguritest, sagedamini tekivad nad kopsude alveolaartasandit kahjustavate haigusprotsesside korral. Sellistel juhtudel võimaldab difusioonifunktsiooni uurimine hinnata gaasivahetuse häirete põhjusi varasemas staadiumis ja täpsemalt kui teised funktsionaalsed uuringud. Töös on uuritud kopsude difusioonivõime ja ventilatsioonihäirete omavahelist seost erinevat tüüpi kopsuhaiguste korral.

Eesti Arst 2003; 82 (4): 256–260