ÜLEVAADE – Jaanuar 2009

Kriitiliselt haige polüneuropaatia ja müopaatia

Autorid: Ain-Elmar Kaasik, Andres Sell, Björn Falck, Leena Puksa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Intesniivravi osakonnas ravitud haigetel – nn kriitiliselt haigetel – tekib sageli omandatud neuromuskulaarne lihasnõrkus, mille tõttu haigete paranemine on aeglane ja nad vajavad püsivat kunstlikku ventilatsiooni. Kliinilises pildis domineerib neil haigetel jäsemete ja hingamislihaste generaliseerunud nõrkus, mille tõttu on raskusi hingamisaparaadist võõrutamisel. Kriitiliselt haigel tekib aksonaalne sensoor-motoorne polüneuropaatia ja äge müopaatia, kus riskiteguriteks on süsteemne põletikuline sündroom, eelkõige sepsis, suur APACHE III skoor, mitmeelundipuudulikkus, kortikosteroidide ja mittepolariseerivate blokaatorite kasutamine, seega on tegemist mitmetegurilise etioloogiaga. Polüneuromüopaatial ei ole spetsiifi list ravi. Kui patsiendil
on diagnoositud polüneuropaatiat või müopaatiat, on esiplaanil põhihaiguse, sepsise ja mitmeelundipuudulikkuse ravi.

Eesti Arst 2009; 88(1):20−27