ÜLEVAADE – Veebruar 2010

Perioperatiivne süvaveenitromboosi profülaktika

Autorid: Andres Sell

Artikli PDF

Sissejuhatus

Süvaveenitromboos on kirurgiliste operatsioonide sage tüsistus, olles eriti sage ortopeediliste operatsioonide korral. Adekvaatset perioperatiivset tromboosi profülaktikat rakendades on võimalik oluliselt nende tüsistuste sagedust vähendada. Hüübimist mõjutavate preparaatide (hepariin, fondapariinuks, varfariin) kasutamine operatsiooni eel on tõhus trombembooliliste tüsistuste ärahoidmisel, ilma et suureneks hemorraagiliste tüsistuste esinemissagedus.

Eesti Arst 2010; 89(2):127−131