UURIMUS – Märts 2010

Kroonilise C-hepatiidi haigete viirusevastase ravi tulemused

Autorid: Vadim Brjalin, Riina Salupere, Tatjana Tallo, Ljudmilla Priimägi, Valentina Tefanova

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uuringu eesmärgiks oli analüüsida kroonilise C-hepatiidi haigeil viirusevastase ravi tõhusust ning uurida viirusevastase ravi efektiivsusele mõjuvaid tegureid. Uuringus osales 83 patsienti (51 meest ja 32 naist) Lääne-Tallinna Keskhaiglast. Selgus, et Chepatiidi viiruse genotüüp ja kogus ning patsiendi vanus ja fibroosi raskusaste maksakoes mõjutavad ravitulemust. Kõige raskemini alluvad ravile 1. genotüübiga patsiendid, tunduvalt paremad viirusevastase ravi tulemused olid 2. ja 3. genotüübiga patsientidel. Viirusevastase ravi ajal esinevate kõrvaltoimete tõttu on 24–48 nädalat kestev ravi väljakutseks nii raviarstile kui ka patsiendile.

Eesti Arst 2010; 89(3):172−178