RAVIJUHENDID – 2002

Kroonilise hepatiidi ravijuhend

Autorid: Kristi Ott, Riina Salupere, Tiina Prükk, Benno Margus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Krooniline C-hepatiit on oluline tervishoiuprobleem. Kuni 70% kroonilise viirushepatiidi juhtudest on põhjustanud C-hepatiidiviirus. C-hepatiidiviiruse ülekanne toimub põhiliselt nakatatud vere kaudu. Kuigi verekomponentide ülekande ja teiste meditsiiniliste protseduuride korral jälgitakse tänapäeval ohutusnõudeid, on nakatumine C-hepatiidiviirusega siiski võimalik. Seksuaalset ülekannet esineb harva, perinataalset ülekannet emalt lapsele on vähem kui 6% juhtudest ning rinnaga toitmise ja C-hepatiidiviiruse ülekande vahel seost ei ole. Kroonilise C-hepatiidi üldist sõeluuringut, sealhulgas rasedatel, ei soovitata. Sõeluuring on vajalik riskirühmades, näiteks haigeil, kes on saanud verekomponentide ülekandeid, hemofiiliahaigeil, C-hepatiiti põdeva ema lapsel, süstivatel narkomaanidel, elundidoonoreil ja ka hemodialüüsi haigeil. Esitatud ravijuhendis on käsitletud kroonilise C-hepatiidi loomulikku kulgu, diagnoosimist, raviprintsiipe ning haigete jälgimise nõudeid. Kroonilise C-hepatiidi ravijuhendi on 24.05.2001. a heaks kiitnud Eesti Gastroenteroloogide Selts.