ÜLEVAADE – Oktoober

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi taastusravi

Autorid: Butšelovskaja

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kopsuhaigete taastusravis on viimastel aastatel aktiivselt juurutatud tõenduspõhiseid käsitlusi. Tänu sellele on mitmes kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravijuhendis esitatud tugeva soovitusena rakendada taastusravi. Suurt tööd tehakse praegu selle nimel, et informeerida patsiente ja tervishoiutöötajaid taastusravi vajalikkusest, võimalustest ja efektiivsusest.