ÜLEVAADE – Veebruar 2007

Krüptogeenne organiseeruv pneumoonia ehk peit-tekkene organiseeruv kopsupõletik

Autorid: Alan Altraja, Enn Püttsepp, Natalia Lapidus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Krüptogeenne organiseeruv pneumoonia (KOP) (ingl Cryptogenic Organizing Pneumonia, COP) on teadmata etioloogiaga mittespetsiifiliste üld- ja respiratoorsete haigussümptomitega nagu palaviku, köha, nõrkuse ja progresseeruva düspnoega kulgev alaäge kopsuhaigus, mis klassifikatsiooni järgi kuulub idiopaatiliste interstitsiaalsete pneumooniate (IIP) hulka. Haigust defineeritakse patohistoloogilise leiu järgi, milleks on müofibrofblastidest koosnevate granulatsioon koeliste struktuuride vohamine alveoolide, alveolaarjuhade ja respiratoorsete bronhioolide valendikku. KOPi-puhune sidekoe vohamine eristub selgesti IPFile iseloomulikust progresseeruvast pöördumatust fibroosist, kuna omab erakordset võimet reageerida glükokortikoid ravile. Ülevaateartiklis on lähemalt käsitletud KOPi patogeneesi, kliinilist pilti, diagnoosimist, avaldusvorme ja ravi ning toodud kahe haigusjuhu kirjeldused.

Eesti Arst 2007; 86 (2): 110–119