ÜLEVAADE – Mai 2008

Kui suured on kulutused peaajuhaigustele Eestis?

Autorid: Janika Kõrv, Patrick Sobocki, Toomas Asser, Veiko Vasar, Ülla Linnamägi, Raul Eamets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uurimuse eesmärgiks on anda ülevaade peaajuhaigustega seotud kulutustest Eestis. Uurimus tehti Euroopas varem kasutatud metoodikaga. Peaajuhaigusega isikuid oli 2004. a Eestis 370 000. Kulutused kõikidele uuringusse kaasatud peaajuhaigustele (12 peaajuhaigust või haigusrühma) olid kokku 264 miljonit eurot. Hinnanguliselt kulub peaajuhaigustele 2% SKTst ehk 194 eurot iga Eesti inimese kohta aastas. Peaajuhaigustega seotud kulutused põhjustavad märkimisväärset koormust Eesti ühiskonnale, kusjuures uurimuses esitatud kulutused on tõenäoliselt alahinnatud
kvaliteetsete uuringute puudumise tõttu. Et analüüsida, kuidas kliinilise töö tõhustamine end ära tasub, ja leida tõhusamaid võimalusi peaajuhaiguste käsitluseks, on vajalikud Eestis tehtud ja vastavaid olusid arvestavad prospektiivsed kulu-uuringud.

Eesti Arst 2008; 87(5):347−355