LISA – November 2009

Kuidas ravida rangluumurdu?

Autorid: Karl Pintsaar, Aivar Pintsaar, Eiki Strauss, Aare Märtson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arvamus, et konservatiivse raviga paraneb enamik rangluumurde hästi, ei ole tõene. Ajalooliselt on kirjeldatud üle 200 konservatiivse ravi meetodi, näiteks Desault’ side, 8kujuline side, ling. Nüüdisaegsed uuringud näitavad, et konservatiivse ravi korral on rohkesti tüsistusi, näiteks murru mitteanatoomiline, aeglustunud paranemine või mitteparanemine, ajaliselt hilisem radioloogiline paranemine, võrreldes operatiivse raviga, kosmeetiliselt häiriv deformatsioon. Samuti ei rahulda alati patsienti saavutatud funktsionaalne tulemus. Kirjanduses pole siiani piisavat konsensust rangluu keskmise kolmandiku murdude ravi taktikas. Publikatsioone läbib rangluumurdude ravi diskussioon, kus käsitletakse enamasti rangluu mediaalse ja lateraalse osa murde ning mille põhiküsimus on kokkuvõetult enamasti, kas rakendada konservatiivset või operatiivset ravi.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa3):21−28