HAIGUSJUHT – Detsember 2014

Kusepeetusega patsient, kel esines kusepõie haaratusega kubemesong. Haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Andrei Uksov

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kubemesongad on kirurgilises praktikas üks sagedasemaid songa liike. Kubemesongad moodustavad umbes 65–75% kõikidest songadest ning 90% neist esinevad peamiselt meestel ja nende songade esinemissagedus kasvab vanusega. Songa täpne diagnoos põhineb eeskätt anamneesil ning patsiendi objektiivsel läbivaatusel. Kusepeetust peetakse üheks kubemesonga operatsioonijärgseks võimalikuks komplikatsiooniks. Artiklis on kirjeldatud uriiniretentsiooniga patsienti, kel oli suur skrotaalne kubemesong koos kusepõie sopistumisega skrootumisse.Eesti Arst 2014; 93(11):647–649