MITMESUGUST – Oktoober 2004

Kust saab inimene abi?

Autorid: Laura Maran

Artikli PDF

Sissejuhatus

Riigikontroll uuris, kuivõrd kättesaadav on patsiendi jaoks esmane arstiabi ehk kes osutab patsiendile vajadusel abi ning kuidas on tagatud erinevate osapoolte koostöö abivajaja aitamisel. Auditi tulemusena võib nentida, et arstiabi on küll kättesaadav, kuid selgelt reguleerimata on erinevate osapoolte (perearst, kiirabi, erakorralise meditsiini osakond) koostöö ning arveldamine.