ÜLEVAADE – Detsember 2008

Lasertrabekuloplastika

Autorid: Kuldar Kaljurand, Aliis Männiste

Artikli PDF

Sissejuhatus

Avatud nurga glaukoom, mida iseloomustab avaldumine kesk- või vanemas eas, on kõige
sagedamini esineva glaukoomi vormina oluline pimeduse põhjustaja. IOPd langetav
ravi on senini ainus glaukoomi progressiooni takistav ravimeetod. Lasertrabekuloplastika
kasutusele võtmine pakub alternatiivi OAGpatsientidele, kellel ei saavutata soovitud IOP langust maksimaalse medikamentoosse raviga, samuti patsientidel, kelle puhul ei saa
rakendada medikamentoosset ravi halva ravisoostumuse tõttu. LTP pakub alternatiivi ka enne kirurgilise ravi kasuks otsustamist. ALT ja SLT toimivad uuringute andmetel sarnasel määral silmasisest rõhku langetavalt. SLT on sama efektiivsuse juures ALTga võrreldes vähem destrueeriva toimega ja kujunenud eelistatumaks meetodiks.

Eesti Arst 2008; 87(12):944−947