MITMESUGUST – November 2002

Lastekirurgia Eestis

Autorid: Inga Freiberg, Karin Varik, Mari Majass, Uudo Reino, Mall Sepp

Artikli PDF

Sissejuhatus

Iseseisev lastekirurgia osakond loodi 1962. a Tallinna Vabariiklikus Haiglas ning Tartu Linna Kliinilises Haiglas. Seega on Eestis lapsi kirurgiliselt ravitud spetsialiseeritud osakondades 40 aastat. Viimastel aastatel on neis tehtud üle 4000 operatsiooni aastas. Osakondade varustust on täiustatud ja ravivõimalusi laiendatud. Eestis töötab 13 lastekirurgi ja 7 lasteortopeedi.

Eesti Arst 2002; 81 (11): 727–730