LISA – November 2009

Liigese täieliku endoproteesimise järgne infektsioon – preventsioonist ravini

Autorid: Kaur Kirjanen, Tiit Haviko, Mart Parv, Sigrid Paul, Egon Puuorg, Alo Rull, Aare Märtson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Infektsioonid on rasked komplikatsioonid ortopeedilises kirurgias, eriti liigese endoproteesimisel. Infektsioon võib tekkida vahetult postoperatiivses perioodis või pikema aja järel. Sagedamini tekivad infektsioossed tüsistused patsientidel, kellel on kaasnevad riskitegurid. Endoproteesi infektsiooni kliiniline pilt on varieeruv. Ravi on isikuti erinev, hõlmates nii kirurgilisi kui ka medikamentoosseid ravimeetodeid. TÜ Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus on kasutusel endoproteesi infektsiooni ravijuhend.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa3):46−51