UURIMUS – Veebruar 2024

Logopeediline ravi Eesti tervishoiusüsteemis 2010–2022: piirkondlikult ebaühtlane kättesaadavus ja vähenemas ravimaht

Autorid: Uriko et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus