UURIMUS – Oktoober 2008

Loomulike tappurrakkude aktiivsuse tsütomeetriline määramine

Autorid: Hele Everaus, Alar Aints, Anna Štšerbakova

Artikli PDF

Sissejuhatus

Loomulikud tappurrakud (ingl natural killers, NK) on loomulikku immuunsust tagavad lümfotsüüdid, mis on võimeli­sed hävitama teisi rakke ilma eelneva immunoloogilisekogemuseta. Täna­päeval on võimalik kasutada NK-rakke immuunteraapia otstarbel. NK-rakkude lüütilist funktsiooni kontrollivad paral­leelselt mitmed retseptorite kompleksid, millest paremini on uuritud KIR (killer cell immunoglobulin-like receptors). NK-rakkude funktsionaalse aktiivsuse määramine on kuni viimase ajani põhi­nenud radioaktiivse kroomi märklaud­rakkudest vabanemise mõõtmisel. Uued meetodid rakkude märgistamiseks ning tsütolüüsi tuvastamiseks võimaldavad NK aktiivsust määrata tsütomeetriliselt laiades piirides ja kombineerida funkt­sionaalse aktiivsuse mõõtmist immuun­fenotüübi analüüsiga, mis aitab vältida radioaktiivse isotoobi kasutamisega seotud ohte ja piiranguid.

Eesti Arst 2 008; 87(10):738−747