MITMESUGUST – Juuli-august 2010

VII Balti hematoloogiakonverents Tartus

Autorid: Hele Everaus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Balti hematoloogide konverentside traditsioon sai alguse 1998. aastal Tar tus. Esimese konverentsi algataja ja organiseerija oli professor Hele Everaus.

Eesti Arst 2010; 89(7−8):522−523