ÜLEVAADE – Jaanuar 2014

Lühike ülevaade mõningatest antidepressantide kliinilist efektiivsust mõjustavatest teguritest

Autorid: Paavo Pokk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Hoolimata antidepressantide poole sajandi pikkusest kliinilisest kasutamisest ei eksisteeri ühest seisukohta antidepressantide toimemehhanismi, kliinilist efektiivsust mõjustavate tegurite ega mõningate kõrvaltoimete kohta. Lisaks üldlevinud antidepressantide toime monoamiinide teooriale ilmneb üha rohkem viiteid antidepressantide toimest neuroplastilisusele. Antidepressantide kliinilisel kasutamisel on tõsiseks ja sagedaseks probleemiks kliinilise efekti puudumine või ebarahuldav kliiniline efekt. Antidepressantide kliinilist efekti mõjutavad mitmed tegurid, näiteks patsiendi-poolne raviskeemi järgimine, kasutatav antidepressant, ebapiisav doos ja/või kasutamise kestus, geneetilised tegurid, sugu ja ravimivorm. Lõplikult selgitamata on ka mitmed antidepressantide kõrvaltoimed, näiteks võimalik kahjustav toime rasedusele ja suitsidaalset käitumist põhjustav toime.Eesti Arst 2014; 93(1):25–33