ÜLEVAADE – Jaanuar 2012

Farmakokineetika ja ravimivormide mõju ravimite kliinilisele kasutamisele

Autorid: Paavo Pokk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Nüüdisaja farmakodünaamika aluseks on seisukoht, et ravimi toime tugevus on määratud tema kontsentratsiooniga retseptoril. Ravimi kontsentratsiooni retseptoril on võimalik mõjutada õige ravimivormi valikuga. Ravimivorm on ravimile abiainete ja tehnoloogiliste võtetega antav manustamiseks sobiv vorm. Õige ravimivormi valikuga on võimalik parandada terapeutilist efekti, avaldada valikulisemat toimet ja vähendada kõrvaltoimete esinemissagedust. Ravimite süsteemse toime saavutamiseks on endiselt eelistatuim tee nende suukaudne manustamine. Suu kaudu manustatavaid ravimivorme arendatakse eesmärgiga võimaldada ravimil avaldada toimet seedetrakti kindlas osas või tagada selle jõudmine toimekohale mujal organismis. Viimase 10 aasta jooksul on muutunud sagedasemaks ravimite inhalatsiooni teel või transdermaalne manustamine süsteemse toime saamiseks.

Eesti Arst 2012; 91(1):26–32