MITMESUGUST – Aprill 2005

Maailma Terviseorganisatsiooni leetrite elimineerimise ja kaasasündinud punetiste ennetamise programmi elluviimine Euroopa regioonis ja Eestis

Autorid: Kuulo Kutsar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Strateegilised eesmärgid
1998. aastal algatas Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni peakorter (WHO/Euro) Euroopa regioonis leetrite elimineerimise ja kaasa-sündinud punetiste ennetamise programmi, mis hõlmab 52 riiki (kaasa arvatud Kesk-Aasia riigid, Iisrael, Türgi ja Venemaa Kaug-Ida) ning ligemale 876 miljonit inimest (1). Programm nägi ette leetriviiruse kohaliku ringluse katkestamise (elimineerimise) 2007. aastaks ja kaasasündinud punetiste sündroomi esinemise vähendamise 1 juhtumini 100 000 elussünni kohta 2010. aastaks kõigis regiooni riikides. Vastav strateegiline plaan töötati välja 2002. a (2).

Eesti Arst 2005; 84 (4): 291-293