ERINUMBER "NOORED JA VäHK" – August 2014

Maovähki ja kolorektaalvähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009

Autorid: Mikk Saretok, Margit Mägi, Marju Kase, Tõnu Jõgi, Marika Tammaru, Kristiina Ojamaa, Jana Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Maovähk ja kolorektaalvähk on ühed kõige levinumad ning paraku ka ühed enim surma põhjustavad pahaloomulised kasvajad maailmas. Töö eesmärk oli analüüsida maovähki ja kolorektaalvähki haigestumust Eesti 15–44aastastel noortel. Eesti vähiregistris ajavahemikul 1980–2009 registreeritud kõikidest maovähi esmasjuhtudest moodustas 15–44aastastel diagnoositud maovähk 6% ning kõikidest kolorektaalvähkidest avastati noortel täiskasvanutel 3%. Kõikidest Eesti 15–44aastastel inimestel 2005–2009 diagnoositud soliidtuumoritest moodustasid mõlemad, nii maovähk kui ka kolorektaalvähk naistel 4% ning meestel vastavalt 8%. Maovähki haigestumuse risk meestel võrreldes naistega oli ligikaudu 20% suurem, kolorektaalvähki haigestusid 15–44aastased Eesti mehed ja naised võrdselt. Vaadeldud ajaperioodil ilmnes mõlema soo puhul oluline maovähki haigestumuse vähenemistrend (p
Eesti Arst 2014; 93(7):375–379