PÄEVAKORRAL – Mai 2008

Meditsiin ja teadus

Autorid: Ain-Elmar Kaasik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Meditsiini klassikaline defi nitsioon lähtub vanast mõistest ars medica, s.t arstimiskunst ehk arstiteadus. Siiski oli meditsiin aastatuhandeid pigem empiirilistel kogemustel põhinev valdkond ja selle teaduslik alus on suhteliselt hiljuti kujunenud. Kõigi oma paljude harudega tugineb ta täppisteaduste ja tehnika arengule. Teaduslikus plaanis jäi kliinilise meditsiini (arstiabi) areng eksperimentaalsest maha. Kliinikus domineeris kaua vaatlus ja empiiriline kogemus, mis ületähtsustas autoriteetide arvamusi ja kohati ka arstikunsti osa. Kuni 1960.–1970. aastateni ei olnud piisavalt uuritud paljude haiguste loomulikku kulgu ja seetõttu ei osatud hinnata iseparanevate haiguste (self limited disease) olemust.

Eesti Arst 2008; 87(5):329