MITMESUGUST – Juuni 2006

Meditsiinidoktor Aare Märtson

Autorid: Tiit Haviko

Artikli PDF

Sissejuhatus

26. aprillil kaitses Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku ortopeedia osakonna vanemarstõppejõud Aare Märtson. Töö teemaks oli “Alajäseme pikendamine: luuregeneratsiooni eksperimentaalsed uuringud ja kliinilised kaug tulemused”. Tööd juhendas professor Tiit Haviko ja oponeeris professor Markku Järvinen Tampere Ülikoolist.

Eesti Arst 2006; 85 (6): 402