LISA – November 2009

Õlaliigese endoproteesimise tänapäevased võimalused ja näidustused

Autorid: Mati Merila, Alo Rull, Andres Šavel, Tiit Haviko, Aare Märtson

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ortopeediliste implantaatide areng viimasel aastakümnel on laiendanud nii näidustusi kui ka võimalusi vigastusest või haigusest hävinud õlaliigese asendamiseks endoproteesiga. Järgnevas lühiülevaates võetakse kokku ortopeedia erialakirjanduse uuemad seisukohad, mida oma igapäevases töös saaksid arvestada õlaliigese patoloogiaga tegelevad erialaarstid, sh perearstid.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa3):29−36