MITMESUGUST – Märts 2008

Meditsiinidoktor Lea Pehme

Autorid: Alan Altraja

Artikli PDF

Sissejuhatus

7. septembril 2007 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Lea Pehme. Töö “Tuberkuloosi epidemioloogiline olukord Eestis 1991–2003 rõhuasetusega kopsuvälisele tuberkuloosile ja kopsutuberkuloosi diagnoosimise viivitust mõjutavatele teguritele” (“Epidemiology of tuberculosis in Estonia 1991–2003 with
special regard to extrapulmonary tuberculosis and delay in diagnosis of pulmonary tuberculosis”) valmis TÜ kopsukliinikus professor Mati Rahu ja professor Alan Altraja juhendamisel.

Eesti Arst 2008; 87(3):227−228