MITMESUGUST – August 2005

Meditsiinidoktor Mati Merila

Autorid: Tiit Haviko

Artikli PDF

Sissejuhatus

14. juunil 2005 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Mati Merila. Doktoritöö “Õlaliigese kapsli ja sidemete anatoomia ja selle kliiniline tähendus” (Anatomy and clinical relevance of the glenohumeral joint capsule and ligaments) valmis TÜ traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus ning TÜ anatoomia instituudis professor Tiit Haviko ja dotsent Ivo Koltsi juhendamisel. Väitekirja oponeeris dotsent Jan-Magnus Björkenheim Helsingi Ülikooli keskhaiglast. Oponent rõhutas, et tegemist on suuremahulise originaalse anatoomiliskliinilise uurimistööga, mis annab olulise panuse olemasolevatesse teadmistesse õlaliigese kapsli ja sideaparaadi kohta.