MITMESUGUST – Jaanuar 2008

Meditsiinidoktor Riina Vibo

Autorid: Janika Kõrv

Artikli PDF

Sissejuhatus

2. mail 2007 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Riina Vibo. Doktoriväitekiri “Kolmas Tartu insuldiregister 2001–2003: haigestumus, letaalsus, riskitegurid ja hilistulemused” (“The Third Stroke Registry in Tartu, Estonia from 2001 to 2003: incidence, casefatality, risk factors and long-term outcome”) valmis Tartu Ülikooli närvikliinikus. Selle juhendajateks olid dotsent Mai Roose, vanemteadur Janika Kõrv ja dotsent Sulev Haldre. Väitekirja oponeeris Helsingi Ülikooli neuroloogiaprofessor Markku Kaste. Oponendi hinnang väitekirjale oli väga positiivne, töö praktilist väärtust suurendab veelgi epidemioloogiliste insuldiuuringute järjepidevus TÜ närvikliinikus viimase 30 aasta jooksul. Nõukogu otsusega tunnistatiRiina Vibo meditsiinidoktori kraadi vääriliseks.

Eesti Arst 2008; 87(1):69−70