HAIGUSJUHT – Mai 2012

Metastaas ajus söögitoruvähi esmase kliinilise avaldusena

Autorid: Väino Sinisalu , Tiiu Tomberg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Perearst suunas 68 aasta vanuse meespatsiendi erakorralise haigena EMOsse. Viimase 2 nädala vältel oli haige kurtnud pearinglust, tasakaaluhäireid ja isutust, jäänud peaaegu voodihaigeks.
Kahe aasta eest viibis patsient ravil neuroloogia osakonnas. Diagnoositi ajuinfarkti väikeaju vasemas hemisfääris ja vermis’es ning parema lüliarteri lõpposa tromboosi (vt pilt 1). Kaasuva haigusena fikseeriti essentsiaalne arteriaalne hüpertensioon. Haige suunati edasi taastusravile ja sekundaarseks preventsiooniks määrati Hjertemagnyl 150 mg, ramipriil 10 mg ja atorvastatiin 20 mg päevas.
Taastusravi järel haige seisund paranes. Ta oli võimeline iseseisvalt kõndima, kuid abikaasa andmetel ta valjakirjutatud ravimeid ei võtnud ja jätkas suitsetamist kuni 1 pakk sigarette päevas.
Edaspidi süvenes patsiendil kuulmislangus, audiomeetriliselt ilmnes madalate ja keskmiste toonide kuulmise langus. Haige varustati kuulmisaparaadiga, millega ta kohanes siiski halvasti ja viimase aasta jooksul enne hospitaliseerimist oli kontakt haigega raskendatud, kuid erilisi kaebusi ta ei esitanud.

Eesti Arst 2012; 91(5):248–250