ÜLEVAADE – Jaanuar 2010

Mikroskoop hambaravis

Autorid: Veiko Vengerfeldt, Taavo Seedre

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis antakse ülevaade hambaravis kasutatavast operatsioonimikroskoobist (dental operating microscope). Hambaravis kasutataval mikroskoobil on hulk eripärasid võrreldes tavaliste operatsioonimikroskoopidega. Samuti on neil mitmeid lisavõimalusi nagu integreeritud fotografeerimine ja videovõimalused ning võimalus kasutada erinevaid valgusallikaid. Mikroskoobiga töötamine on arstile mugavam ega nõua sundasendis olekut. Mikrohambaravil on hulk eeliseid: see võimaldab haigusprotsessi täpsemalt näha ja adekvaatsemalt korrigeerida. Mikrohambaravi on kasutusel eelkõige endodontilises ravis, aga ka karioloogias, parodontoloogias ja proteetikas. See tagab töö parema kvaliteedi.

Eesti Arst 2010; 89(1):46−53