ÜLEVAADE – Detsember

Mitmepalgeline lame lihhen

Autorid: Raam et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Papuloskvamoossed haigused on kroonilised põletikulised nahahaigused, millel on märkimisväärselt halb mõju patsientide heaolule. Seda haiguste rühma eristatakse nahakollete morfoloogilise leiu alusel. Iseloomulikeks tunnusteks on ketendavad paapulid ja naastud. Histopatoloogiliselt on papuloskvamoossetele haigustele iseloomulik põletik ja keratinotsüütide ebanormaalne jagunemine. Nimetatud haiguste rühma peamisteks esindajateks on psoriaas, lame lihhen ja punane karva-kliiketendustõbi. Sageli on nende haiguste eristamine algfaasis keeruline, kuid samas oluline, kuna haigused vajavad erisugust ravi. Seetõttu on tarvidus paremini mõista nimetatud haiguste patogeneesi, mis
viiks täpsema biomarkeritest lähtuva diagnoosimiseni ja spetsiifilisema ravini. Sellest tulenevalt on artikli fookuseks üks mitmekülgsema avaldumisviisiga papuloskvamoosne haigus lame lihhen.