UURIMUS – Märts

Mittealkohol-maksarasvtõve hindamise viisid igapäevatöö lihtsustamiseks

Autorid: Salupere et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Maksarasvtõve kulu ajaliselt järgnevateks avaldusvormideks on maksasteatoos ehk rasvmaks, steatohepatiit ehk rasvhepatiit ja steatohepatiidist maksafibroosi erinevate raskusastmete kaudu kujunenud maksatsirroos. Seega on maksafibroosi raskusaste maksarasvtõve patsiendi haiguskulus oluline, et hinnata maksatsirroosi tekkevõimalust. Enim kasutatud mitteinvasiivsed maksafibroosi hindamise viisid maksarasvtõve korral on fibroosiskoorid NFS ja FIB-4 ning steatoosimäära näitav HSI.
Uurimistöös analüüsiti retrospektiivselt elektrooniliste haiguslugude alusel aastatel 2015–2019 Tartu Ülikooli Kliinikumi gastroenteroloogia osakonnas diagnoositud 145 maksarasvtõve patsiendi haiguskulgu. Maksafibroosi hindamisel võivad osutuda otstarbekaks fibroosiskoorid NFS ja FIB-4. Steatoosiskoor HSI tõestas end maksarasvtõve spetsiifilise ja väga hea hindajana. Steatoosiskoori HSI kui kasutuslihtsa hindamisviisi kasutusele võtmine igapäevatöös võimaldab otsustada edasiste uuringute vajalikkuse üle ja anda patsiendile soovitusi, kuidas vältida kroonilise maksahaiguse progresseerumist.