UURIMUS – August 2003

Mittelineaarsed meetodid südame löögisageduse muutlikkuse hindamisel kardioloogilistel patsientidel ambulatoorse EKG monitooringu andmetel

Autorid: Jaan Kalda, Maksim Säkki, Mari Laan, Meelis Vainu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Südame löögisagedus ja südame löögisageduse muutlikkus on südamehaiguste puhul olulised parameetrid, mida kasutatakse nii diagnostilistel eesmärkidel kui prognoosi määramisel. Seni on nimetatud otstarbel kasutatud valdavalt lineaarseid meetodeid standarditud eeskirjade alusel. Artiklis on antud teoreetiline ülevaade südame löögisageduse muutlikkuse mittelineaarsetest karakteristikutest ning tehtud kokkuvõte autorite originaaluuringutest mittelineaarsete meetodite rakendamisel südame löögisageduse muutlikkuse määramisel südamehaigetel.

Eesti Arst 2003; 82 (8): 543–549