ÜLEVAADE – Oktoober 2009

Mitteväikerakulise kopsuvähi kombineeritud ravi

Autorid: Darja Altuhhova, Heili Makko, Jana Jaal

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kopsuvähk on üks kõige sagedasematest vähipaikmetest. Ligikaudu 90%-l patsientidest esineb mitteväikerakuline kopsuvähk (lamerakuline vähk, suurerakuline vähk, adenokartsinoom). Mitteväikerakulise kopsuvähi ravi sõltub haiguse levikust ja staadiumist. I ja II staadiumis kasutatakse operatiivset ravi. Alates IB staadiumist rakendatakse lisaks operatsioonile ka postoperatiivset keemiaravi. III staadiumi raviks kasutatakse väga erinevaid kombinatsioone: operatiivset ravi pluss sel lele järgnevat keemiaravi, preoperatiivset keemiaravi pluss operatiivset ravi, preoperatiivset radiokemoteraapiat pluss operatiivset ravi või radiokemoteraapiat. Ka süsteemselt levinud IV staadiumi kopsuvähi korral kasutatakse lisaks palliatiivsele medikamentoossele ravile kiiritusravi ja operatiivset ravi. Mitteväikerakulise kopsuvähi ravi on kombineeritud ning ainult pädeva meeskonnatöö tulemusena ja õigete ravivalikute kasutamisega on võimalik kopsuvähihaigete elulemust parandada.

Eesti Arst 2009; 88(10):669−675